Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Ekstraordinær generalforsamling

3. maj kl. 19:30 - 20:30

Ekstraordinær generalforsamling d. 3. maj

Det sidste år har været ekstraordinært på mange måder. Der er blevet arbejdet hårdt for at få Gnisten op at stå, men coronarestriktionerne har sat sine begrænsninger på vores muligheder for at lave arrangementer.

Det har til gengæld givet bestyrelsen mulighed for at reflektere og bl.a. se nærmere på vores vedtægter, der har et par bestemmelser, som viser sig lidt upraktiske. Det drejer sig om, at vi skal afholde ordinær generalforsamling i november måned, men det betyder, at der er gået næsten et år, før vi mødes og drøfter det foregående år. Det er lidt uheldigt. Derfor vil bestyrelsen gerne have lavet vedtægterne om, så vi afholder ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned.

Desuden er der mange ildsjæle, der gerne vil yde en indsats for vores forening og for vores ide. Bestyrelsen finder det derfor rigtigst, at vi udvider bestyrelsen fra 5 medlemmer til 5 – 7 medlemmer.

For at få dette på plads, og for at informere jer om, hvordan 2020 er gået, indkalder bestyrelsen til

Ekstraordinær generalforsamling den 3. maj 2021 kl. 19.30

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes udendørs under hensyntagen til de gældende corona restriktioner. Stedet oplyses senere i forbindelse med fremsendelse af den endelige dagsorden og med link til tilmeldingsmodul. Men reserver allerede nu tidspunktet.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt efter følgende:

Dagsorden

 • Valg af referent
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning for 2020
 • Godkendelse af regnskab 2020 (budget for 2021 er vedtaget på den ordinære generalforsamling i november 2020)
 • Indkomne forslag
 • Vedtægtsændringer:
  §5 stk. 2 ændres fra ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned” til ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned”.
  § 7 stk. 1 ændres fra ”Foreningen er ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer” til “Foreningen er ledet af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Generalforsamlingen vælger tillige 1-2 bestyrelsessuppleanter”.
  § 8 stk. 1, 2. sætning ”Bestyrelsen skal påse, at der inden udgangen af april måned aflægges årsrapport til revision, samt udarbejdes budget” slettes.
 • Valg af bestyrelse – Hanne Hald ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Andreas Bech og Michael Villadsen. Den øvrige bestyrelse fortsætter til næste ordinære generalforsamling.
 • Valg af suppleanter – Henriette Haugan ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Charlotte Pape og Jesper Vidkjær Rasmussen.
 • Eventuelt
Dagsorden:
? Valg af referent
? Valg af dirigent
? Formandens beretning for 2020
? Godkendelse af regnskab 2020 og budget for 2021
? Indkomne forslag
? Vedtægtsændringer:
§5 stk. 2 ændres fra ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned” til ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned”.
§ 7 stk. 1 ændres fra ”Foreningen er ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger tillige højst to bestyrelsessuppleanter” til “Foreningen er ledet af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Generalforsamlingen vælger tillige 1-2 bestyrelsessuppleanter”.
§ 8 stk. 1, 2. sætning ”Bestyrelsen skal påse, at der inden udgangen af april måned aflægges årsrapport til revision, samt udarbejdes budget” slettes.
? Valg af bestyrelse – Hanne Hald ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Andreas Bech og Michael Villadsen. Den øvrige bestyrelse fortsætter til næste ordinære generalforsamling.
? Valg af suppleanter – Henriette Haugan ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Charlotte Pape og Jesper Vidkjær Rasmussen.
? Eventuelt

Forslag til den ekstraordinære generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen senest 10 dage før, dvs. den 23. april 2021.

Der vil blive udsendt en endelig dagsorden senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling med oplysning om sted og link til tilmelding, dvs. senest den 25. april 2021.

Mange musikalske hilsner
Bestyrelsen for Musikværket Ry

DCIM100MEDIADJI_0073.JPG

Detaljer

Dato:
3. maj
Tidspunkt:
19:30 - 20:30